Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

Vi söker en verksamhetschef för området Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom Socialförvaltningen.

Inom detta verksamhetsområde har vi samlat förvaltningens myndighetsutövning samt förebyggande och öppenvårdsinsatser. Inom IFO finns det tre enhetschefer med var sitt ansvarsområden.

Utöver IFO innefattar Socialförvaltningen äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning med var sin verksamhetschef samt enheten för arbetsmarknad- och integration. Socialförvaltningen har drygt 600 medarbetare och omsätter cirka 400 miljoner kronor.

Vara kommun har en lednings- och organisationspolicy som visar hur vi ser på medarbetarskap, ledarskap, ledning och styrning. Som verksamhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp där du är ett stöd i förvaltningens strategiska utvecklingsarbete och för verksamhetens enhetschefer i det dagliga.

Förvaltningsledningens helhetsperspektiv är en framgångsfaktor och avgörande för att skapa social och ekonomisk hållbarhet.

Samtliga chefer i Vara kommun genomgår just nu ett ledarutvecklingsprogram tillsammans – med fokus på utveckling i det coachande och tillitsbaserade ledarskapet, att leda i förändring samt att driva utveckling i ledningsgrupp. Din roll som verksamhetschef blir att fortsätta utveckla detta arbete i din verksamhet.

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetschef har du ansvar för ekonomi, verksamhet, arbetsmiljö och personal inom verksamhetens ansvarsområde, utifrån de politiska målsättningarna.

I tjänsten ingår omvärldsbevakning, utredningsarbete, analyser och kartläggningar i syfte att bidra till verksamhetsförbättringar på olika sätt. Du förväntas driva utvecklingsarbetet inom verksamheten med fokus på de strategiska frågorna och du arbetar aktivt med att initiera och utveckla samverkan och samarbete såväl inom som utanför kommunen.

Du leder verksamhetens ledningsgrupp och ingår samtidigt i Socialförvaltningens ledningsgrupp, som tillsammans leder och utvecklar förvaltningens arbete.

Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning för området och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning samt av att arbeta i ledande befattning. Rollen som arbetsgivarföreträdare är självklar för dig och du har mod att våga fatta nödvändiga beslut utifrån ett helhetsperspektiv.

Som ledare är du ett föredöme för dina medarbetare, med en etisk kompass som vägleder vid prioritering, val och beslut. Genom ett involverande, synligt och coachande ledarskap stärker du verksamhetens förmåga och stolthet och utvecklar ett tillitsfullt arbetsklimat. Med ett starkt kommunikativt ledarskap lyckas du tydliggöra din viljeinriktning på ett sådant sätt att dina medarbetare känner entusiasm och engagemang inför uppgiften.

Samarbete och samverkan är en självklarhet för dig och du är duktig på att etablera och vidmakthålla goda samarbetskontakter såväl inom som utanför verksamheten. Du stimuleras av att hitta lösningar och tänka nytt och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra verksamheten.

Övrigt

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2019. Urval sker löpande.

Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion. För mer information kontakta ansvarig konsult Dženana Poljo, 0761 65 15 52.

I Vara kommun tror vi att mångfald berikar – Välkommen med din ansökan!

2019-10-04T10:49:37+00:00