Teknisk chef

Uddevalla Hamnterminal AB är ett kommunalägt hamn- och logistikföretag som bl.a. lastar och lossar fartyg och bedriver terminalverksamhet. I Uddevalla Hamnterminal AB ingår också det helägda dotterbolaget SwanFalk Shipping AB som bedriver speditions- och klareringsverksamhet. Koncernen har en integrerad organisation och all personal är anställd i moderbolaget Uddevalla Hamnterminal AB. Bolaget har ca 85 årsanställda och omsätter ca 120 Mkr. I hamnen hanteras årligen drygt 1 miljon ton gods.

Vi söker nu en Teknisk chef som vill arbeta för att leva Uddevalla Hamnterminals vision: att bli Sveriges mest flexibla hamn. Uddevalla Hamnterminal ska vara en möjliggörare i samhället och för industrin, som ser runt hörnet och sätter Uddevalla på kartan. Uddevalla Hamnterminal ska vara en trygg hamn. Tekniska avdelningen är en av bolagets fyra avdelningar och ansvarar för drift och underhåll av fastigheter och hamnanläggning inklusive kajer, järnväg, kranar och maskinpark.

Om tjänsten
Tekniska chefen leder och utvecklar avdelningens personal och verksamhet mot vår vision. Du ansvarar för drift, underhåll och investeringar i hamnanläggningen som består av mark och magasin för lagring av gods samt kajer, kranar och olika typer av maskiner. Till området hör järnväg och övrig infrastruktur. Det finns också ett antal övriga fastigheter, både kontorsbyggnader och verkstadslokaler. I ditt ansvarsområde ingår också att vara infrastrukturansvarig för järnvägen och miljöansvarig för bolaget. Du svarar för inköp och upphandling inom ansvarsområdet, tar fram kostnadsberäkningar och kalkyler för underhåll, drift och investeringar. Tekniska chefen är direkt underställd VD och ingår i bolagets ledningsgrupp.

Erfarenheter och kompetenser
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vi ser att du har en bred teknisk grundförståelse och intresse. Du har en eftergymnasial utbildning inom teknik. Vidare har du arbetat i ledande befattningar, meriterande om du har ledarskapsutbildning. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om upphandlingsförfarande, gärna enligt LOU/LUF.

Välkommen med din ansökan senast 29 september.

Har Du frågor om tjänsten eller verksamheten, kontakta konsult Ramona Tengström, 070-552 77 46.
All hantering av kontakter och kandidater sker med hög sekretess och diskretion.

2019-08-29T00:00:00+00:00