Verksamhetschef Lagmansgymnasiet

Vår nuvarande gymnasiechef tar sig an nya utmaningar och vi söker därför Verksamhetschef/gymnasiechef till Lagmansgymnasiet. 

Vill du vara med och bidra till att leda och utveckla arbetet inom Varas bildningsförvaltning? Då tycker vi att du ska skicka in din intresseanmälan!

Om förvaltningen
Bildningsförvaltningen omfattar det offentliga skolväsendet för barn och vuxna samt den kommunala kultur- och fritidsverksamheten och är en del av den kommunala förvaltningen.

Organisationen utgörs av fyra verksamhetsområden, förskola, grundskola med särskola, gymnasieskola samt kultur- och fritid. Uppdelningen skapar tydlighet i styrningen samt en möjlighet till fördjupning inom de olika verksamhetsområdena.

Arbetsbeskrivning
Med kommunens mål i sikte, ekonomi, arbetsmiljö samt personalansvar som verktyg arbetar du för att utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet samt med att bidra till bildningsförvaltningens utveckling i sin helhet.

För att kunna göra det förväntas du, tillsammans med rektorerna, arbeta med att kartlägga, analysera och utvärdera olika delar av verksamheten. Det är därför viktigt att du har god förmåga att initiera och driva samverkan med, för verksamheten relevanta aktörer, både internt och externt. I rollen som gymnasiechef arbetar du för att stärka Lagmansgymnasiets varumärke som konkurrenskraftig aktör inom utbildningsklustret i Skaraborg med omnejd och som en given medspelare gentemot näringslivet. 

Du leder gymnasieskolans ledningsgrupp samtidigt som du ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp. 

Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har genomgått den statliga rektorsutbildningen och är väl förtrogen med styrdokument för gymnasieskola. Du har tidigare arbetat i ledande befattning. Att du dessutom har utövat ledarskap genom andra chefer ser vi som meriterande. Rollen som arbetsgivare är självklar för dig och du har mod att fatta nödvändiga beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Som ledare är du förebild för dina medarbetare. Genom delaktighet och ett involverande, coachande ledarskap skapar du ett transparent och tillitsfullt arbetsklimat. Ditt ledarskap entusiasmerar och väcker engagemang hos dina medarbetare inför uppgifter som ska lösas.

För mer information kontakta konsult Dženana Poljo, 0761 65 15 52 alternativt dzenana@astraia.se

Alla kontakter hanteras med hög diskretion och sekretess.

2019-07-09T10:33:42+00:00