Förvaltningschef till Barn och Utbildning

Förvaltningschef till Barn & Utbildning – med fokus på ledarskap och utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att ge barn och elever bästa möjliga kvalitet på utbildning. Vi arbetar tillsammans på ett hållbart och långsiktigt sätt, där organisationens samlade kompetens är vår värdefulla tillgång för att uppnå god utbildningskvalitet.

Som förvaltningschef Barn & Utbildning är du tillika skolchef med ansvar för genomförande av förvaltningens övergripande strategiska verksamhetsplanering. Du ska utveckla och leda verksamheten utifrån skolans nationella och kommunala mål, i samspel med politisk ledning, kommunledning och våra förvaltningar. Du förväntas leda förvaltningens verksamhetsutveckling med tydliga krav på kvalitet och attraktivitet samt vidareutveckla det strategiska arbetet med förvaltningens processer. Ditt viktigaste uppdrag blir att säkerställa en högre måluppfyllelse för eleverna i Skara.

Vi vill uppmuntra entreprenörskap hos våra elever och skapa en närhet mellan skolan och näringslivet. Bygga samverkan, skapa och bibehålla goda relationer mellan vårt näringsliv och kommunen är därför en viktig del av uppdraget. Du har stöd av kompetenta och engagerade kollegor. Du ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen, där du förväntas vara en aktiv medlem som verkar för Skara kommuns utveckling. Tjänsten är direkt underställd kommundirektören.

Vi söker dig som har förståelse för komplexiteten av att verka i en politiskt styrd organisation och har dokumenterad erfarenhet av ett strategiskt ledarskap i densamma. Du har en för uppdraget lämplig högskoleexamen eller kvalificerad erfarenhet som prövas likvärdig. Som ledare arbetar du långsiktigt, skapar tillit och trygghet, med förmåga att entusiasmera din organisation att nå uppsatta mål. Du är utvecklingsorienterad och har ett stort engagemang för en samhällsutveckling, som sätter Skara i ett större sammanhang.

Väcker detta en nyfikenhet och stort intresse hos dig? Då är du intressant för oss!
Välkommen med din intresseanmälan senast 19 september.
Vi kommer arbeta med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Har Du frågor om tjänsten eller verksamheten, kontakta konsult Ramona Tengström, 070-552 77 46.
All hantering av kontakter och kandidater sker med hög sekretess och diskretion.

Om Skara kommun
Skara, vår anrika landsbygdsstad, är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Här finns ett rikt näringsliv, kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. Skara kommuns medarbetare levererar varje dag Sveriges viktigaste jobb; vi ger våra äldre en hjälpande hand, vi lär barn att läsa och formar hållbara miljöer.
Vi är med och skapar svensk välfärd helt enkelt! 2017 invigde vi vår nya toppmoderna 7-9 skola, VIKTORIASKOLAN, byggd för modern pedagogik och ny digital teknik. I år, 2019, har vi tecknat ett samarbetsavtal mellan Skara kommun, regionen och fristående huvudmän för att utveckla SKOLSTADEN Skara. Läs mer om detta på www.skara.se

2019-08-23T08:53:29+00:00