Förvaltningschef till Tekniska förvaltningen

Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen i Tanums kommun går i pension i april 2020 och nu söker vi hans efterträdare.

Om Tekniska förvaltningen
Teknisk förvaltningen ansvarar för innefattar drift, underhåll och investeringar i vatten- och avloppsanläggningar, gator, byggnader, badplatser, vandringsleder och grönområden.

Uppdraget omfattar även ansvaret för parkeringsverksamhet inklusive beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nytto- och boendeparkeringstillstånd.

Tekniska nämnden har det politiska och ekonomiska ansvaret för tekniska förvaltningen.

Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen har som ytterst ansvarig tjänsteman att verkställa tekniska nämndens beslut så att verksamheten bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet och i enlighet med politiskt uppsatta mål. Förvaltningschefen ingår i kommunens förvaltningschefsgrupp där kommunövergripande frågor hanteras. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar; fastighetsavdelning, VA-avdelning samt Gata/GIS avdelning.

Avdelningarna leds av respektive avdelningschef som är direkt underställd förvaltningschefen. Förvaltningen har totalt ca 60 anställda och en budgetomslutning på cirka 160 miljoner kronor.

Arbetsuppgifter
Som förvaltningschef har du personal, ekonomi och arbetsmiljöansvar för tekniska förvaltningen. I de varierande arbetsuppgifterna ingår också att arbetsleda och coacha underställda chefer, hålla i ledningsgrupp, samordna ärendehantering till tekniska nämnden, vara föredragande i nämnd. I din roll verkar du aktivt för att samverkan sker inom förvaltningen, med övriga förvaltningar samt för att stärka nätverk och samarbete med andra kommuner.

Dessutom pågår ett omfattande förändringsarbete med starkt fokus på service, bemötandefrågor och tillgänglighet i vid bemärkelse. Som förvaltningschef förväntas du driva detta förändringsarbete i syfte att öka förtroende för nämndens verksamhet hos invånarna i Tanums kommun. Service, struktur och kvalitetssäkring är viktiga områden i detta arbete.

Kompetens och erfarenheter
Vi söker dig med chefserfarenhet från politisk styrd organisation och dokumenterat mycket goda ledaregenskaper. Att ha lett andra chefer är meriterande. Akademisk examen krävs för denna tjänst. Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete på strategisk nivå är nödvändig för detta uppdrag. Vi söker en ledare som är tydlig, skapar trygghet och som leder genom samverkan. Vi förutsätter också att du har ett ekonomiskt sinnelag och är utvecklingsorienterad.

För mera information kontakta konsult Dženana Poljo, 0761 65 15 52. Alla kontakter kommer att behandlas med hög sekretess och diskretion.

Välkommen med din ansökan via länken nedan, snarast men senast 15 september 2019.

Kommunens värdeord – förtroende, ansvar, respekt och omtanke – beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.

2019-09-05T14:12:57+00:00