HR chef Lysekils kommun

Om kommunen
Vi som arbetar i Lysekils kommun har några av Sveriges viktigaste jobb – vi gör skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vårt jobb är att ge invånarna i Lysekils kommun service, stöd och hjälp och tillsammans utvecklar vi verksamheten.

Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära havet och naturen – här finns möjlighet till både eftertanke och äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner.
http://www.livetilysekil.se/ får du veta mer om hur ett liv i vår kommun kan se ut.

Vår vision: Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.

Om tjänsten
Som HR-chef leder du det personalstrategiska arbetet med uppdrag att skapa en utvecklingsinriktad organisation och arbetsmiljö. Du har viljan, kunskapen och erfarenheten som krävs för att driva strategiskt HR-arbete och fungera som ett stöd till kommunens chefer och den politiska ledningen.

Som HR-chef i Lysekils kommun ansvarar du för en HR-avdelning som består av fyra HR-konsulter. Kommunen har ett lönesamarbete med Sotenäs och Munkedals kommuner där HR-cheferna i de samverkande kommunerna utgör styrgrupp. Du ingår i ett nätverk av HR-chefer i Fyrbodal, något som ger möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Du arbetar konsultativt med kommundirektör, förvaltningschefer och den politiska ledningen. HR-chefen är underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp.

Du får stora möjligheter att påverka personalpolitiken i en större organisation. I din roll ingår att säkerställa att Lysekils kommun bedriver ett modernt och framåtriktat HR-arbete som bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare i en välkomnade och hållbar kommun.

Lysekils kommun arbetar utifrån en tillitsbaserad styrmodell där ständiga förbättringar och dialog är ledord och chefs- och medarbetarskapet av avgörande betydelse för en framgångsrik verksamhet.

Kvalifikationer
Du har en adekvat högskoleutbildning med inriktning mot HR.

Du ska ha erfarenhet av att leda liknande verksamhet med personal- och arbetsmiljöansvar, samt god kunskap inom ekonomi och budgetfrågor.

Du har bred erfarenhet och kompetens inom hela HR området och vana att arbeta strategiskt och driva utvecklingsfrågor. Kunskap inom områden som arbetsrätt, förhandlingar inom olika avtalsområden, kompetensförsörjning och arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska lyckas i rollen som HR-chef.

Samverkan med myndigheter, organisationer och andra intressenter/leverantörer är en naturlig del av din nuvarande tjänst.

Du har erfarenhet av arbete i en större organisation, meriterande med politisk styrd verksamhet och förståelse för den politiska process som styr kommunal verksamhet

Ditt ledarskap är kommunikativt och utvecklingsinriktat och du skapar delaktighet och engagemang hos både chefer och medarbetare.

Du har en förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat som genomsyrar såväl den egna avdelningen som arbetet tillsammans med kommunens chefer.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 För mera information kontakta konsult Staffan Melin på 070-689 46 24.
Alla kontakter kommer att hanteras med hög diskretion och sekretess.

Välkommen med din ansökan snarast men senast den 2019-05-05                       

2019-04-10T16:49:04+00:00