Behöver du förstärka ditt ledningsteam eller vill du ta nästa steg i karriären?

Vi erbjuder tjänster och kompetenser inom chefsrekrytering, utvärdering av framtida chefer och ledare samt individuell chefs- och ledarutveckling.

Kompetens kommer i olika förpackningar. Vi vet att större mångfald av egenskaper och erfarenheter är en avgörande faktor i att nå högre affärsnytta, såväl som att bygga en organisation som attraherar, utvecklar och behåller viktig kompetens.

Vi ger dig tillgång till en bredare grupp av talangfulla och yrkesskickliga personer, och ett större utbud av möjligheter. Att nå dit innebär att vi letar på oväntade platser. I oväntade kanaler. Bland oväntade erfarenheter. Men vi lovar att det blir oväntat bra!

Angeläget med Astraia
Angeläget med Astraia är en plats för nyfiket utforskande möten och dialog.

Nästa frukostmöte:
Ett smartare samhälle med hjälp av artificiell intelligens
Mer info kommer inom kort

Våra ledstjärnor

Den bästa vägen kan vara den som ingen gått
Med Astraia får du något annorlunda. Kanske inte exakt det du förväntade dig eller har sett framför dig, men precis det du behöver.

Se mer möjligheter
Kompetens kan finnas på oväntade ställen – och vi hittar den. Ibland med oväntade lösningar.

Gör framtiden närmare
Att hitta rätt person till platsen och rätt plats till personen kräver förståelse och närhet. Resultatet är en lösning som inte bara passar var du är nu, utan också vart du vill framöver.

Vi är Astraia

Dženana Poljo

Dženana arbetar som strategisk partner till styrelser och ledningsgrupper när dessa vill upptäcka och förstå nya värdeskapande möjligheter och viktiga utmaningar i framtida trender och sammanhang. Hon arbetar framåtlutat för att skapa ett mindset för framtida tänkande, görande och lärande hos företagsledare och chefer. Dessutom har hon arbetat med att identifiera och rekrytera personer till exekutiva tjänster samt med utveckling av chefer och ledningsgrupper. Hon har en bakgrund som VD och olika ledande befattningar bakom sig och är grundare av Astraia Consulting AB.

Hör gärna av dig: dzenana@astraia.se | 0761-65 15 52

Ramona Tengström

Ramona är specialiserad på att identifiera och rekrytera personer till exekutiva tjänster. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare, coach, samt i ledande befattning och är partner på Astraia Consulting AB. Ramona är utbildad inom Human Resource och har en kandidatexamen i arbets- och organisationspsykologi och är certifierad användare av Hogans Assesment System via Assessio.

Hör gärna av dig: ramona@astraia.se | 0705-52 77 46

Staffan Melin

Staffan arbetar huvudsakligen med Chefsrekrytering och Headhunting. Han har haft flera VD-tjänster, både som anställd och inhyrd VD samt i bolag där han själv varit huvudägare. Staffan har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Lunds Universitet och en civilingenjörsexamen från CTH.

Hör gärna av dig: staffan.melin@nischexecutive.se | 0706-89 46 24

Margareta Melin

Margareta arbetar huvudsakligen med chefsutveckling och assessment. Sedan 1998 har hon drivit företag i olika former inriktat på personlig utveckling och kompetensmatchning. Margareta är utbildad beteende/samhällsvetare från Göteborgs Universitet med magisterarbete i Socialantropologi inriktad på mångfald och jämställdhet. Hon är certifierad användare i ett stort antal testverktyg genom Assessio.

Hör gärna av dig: margareta.melin@nischexecutive.se | 0705-54 49 04

Referens-
uppdrag

… utförda av Astraias konsulter

Bohusarken Fastighets AB | VD
Uddevallahem | HR-ansvarig
Autocom Diagnostic Partner AB | Försäljningschef
Feldt´s Fisk & Skaldjur AB | Produktionschef
Niklasberg Fastigheter AB | VD
PPM Industrial | VD
Rambo AB | Affärsområdeschef
Tenstar Simulation AB | Försäljningschef
Uddevalla Energi AB | Affärsområdeschef Renhållning
Uddevalla Energi AB | Affärsområdeschef Elnät
Uddevalla Hamnterminal AB | Teknisk chef
Uddevalla Hamnterminal AB | Marknadschef

Samarbeten

Assessio, ett högspecialiserat bolag med digitala lösningar för urval och utveckling, förser oss med världsledande testverktyg när vi hjälper dig att öka mångfalden av egenskaper i din organisation eller utveckla dig själv eller dina chefer.

Emerga, Sveriges ledande institut inom mänskliga rättigheter, kvalitetssäkrar våra processer och våra konsulter med fokus på mångfald och inkludering. Då får du tillgång till en bredare grupp av talangfulla och yrkesskickliga personer, och ett större utbud av möjligheter.

Medlemsskap