Loading...
HEM2019-03-15T12:07:05+00:00

Aiming for excellence

Astraia Consulting AB erbjuder tjänster inom chefs- och styrelserekrytering. Vi stärker och utvecklar personer i ledande positioner genom coachning, onboarding, mentorskap och assessment. Ni kan anlita oss för kompletta eller delar av uppdrag.

Värderingar

Våra affärer handlar om människor. Om människors strävan efter självförverkligande och utveckling. När människor utvecklas skapas framgång som gynnar både affärer och företag. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och har ett flexibelt och experimenterande förhållningssätt med ett tydligt omvärldsfokus för att vi ska hitta rätt väg framåt och vara relevanta för våra kunder.

Vi är Astraia Consulting

Tillsammans har vi rekryterat och utvecklat exekutiva personer i större och komplexa bolag samt kommuner. Detta medför väl etablerade och diversifierade kontaktnätverk av företagsledare och andra beslutsfattare i Västra Götaland och bredare. Vårt kontaktnätverk och erfarenhet omfattar ett flertal branscher och geografiska områden. Vi är certifierade användare av de mest renommerade assessmentverktygen på marknaden.

Astraia CEO Dzenana Poljo

Dženana Poljo

Dženana är specialiserad på att identifiera och rekrytera personer till exekutiva tjänster inom kommunal sektor. Dessutom har hon arbetat med utveckling av chefer och ledningsgrupper. Hon har en bakgrund som VD och olika ledande befattningar bakom sig och är partner på Astraia Consulting AB. Dženana är utbildad statsvetare från Göteborgs Universitet samt diplomerad coach, certifierad användare av Hogans Assesment System via Assessio.

dzenana@astraia.se  |  0761-65 15 52

Ramona Tengström

Ramona är specialiserad på att identifiera och rekrytera personer till exekutiva tjänster. Hon har tidigare arbetat inom privat sektor som bland annat verksamhetsutvecklare och i ledande befattning och är partner på Astraia Consulting AB. Ramona är utbildad inom Human Resource och har en kandidatexamen i arbets- och organisationspsykologi och är certifierad användare av Hogans Assesment System via Assessio.

ramona@astraia.se |  0705-52 77 46

Staffan Melin

Staffan arbetar huvudsakligen med Chefsrekrytering och Headhunting. Han har en bakgrund inom privat sektor, där han innehaft flera VD-tjänster, både som anställd och inhyrd VD samt i bolag där han själv varit huvudägare. Staffan har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Lunds Universitet och en civilingenjörsexamen från CTH.

staffan.melin@nischexecutive.se  |  0706-89 46 24

Margareta Melin

Margareta arbetar huvudsakligen med chefsutveckling och assessment. Sedan 1998 har hon drivit företag i olika former inriktat på personlig utveckling och kompetensmatchning. Margareta är utbildad beteende/samhällsvetare från Göteborgs Universitet med magisterarbete i Socialantropologi inriktad på mångfald och jämställdhet. Hon är certifierad användare i ett stort antal testverktyg genom Assessio.

margareta.melin@nischexecutive.se  |  0705-54 49 04

Lediga tjänster

  • Sales Leader

    Är Du en Sales Leader som ständigt söker nya affärsmöjligheter? Vill du arbeta med engagerade, kompetenta medarbetare och kollegor i ett internationellt bolag inom en högteknologisk bransch? Om du svarar ja på dessa frågor, då är Du mycket intressant för oss! Vi söker nu Dig som vill bli vår nya Sales Leader.

Referens-
uppdrag

… utförda av Astraias konsulter

Bohusläns Museum | VD
BSB Försäkringar | VD
Niklasberg Fastigheter AB | VD
Rambo AB | VD
Västvatten AB | VD
Fyrbodals Kommunalförbund | Förbundsdirektör
Kungälvs kommun | Kommundirektör
Trollhättans Stad | Stadsdirektör
Uddevalla Energi AB | Affärsområdeschef Elnät
Uddevalla kommun | Ekonomichef
Taxus AB | Ekonomichef
Vara kommun | Ekonomichef
Autocom Diagnostic Partner AB | Finance Manager
Tenstar Simulation AB | Försäljningschef
Uddevalla kommun | Förvaltningschef Barn och Utbildning
Skara kommun | Förvaltningschef Teknik och Service
Uddevalla Hamnterminal AB | Marknadschef
Trollhättans Stad | Personalchef
Marenor AB | Platschef
Maskino AB | Återförsäljarchef

Kandidat-nätverk

Vi vill gärna ha dig i vårt nätverk.

Registrera dina uppgifter här

Samarbeten