Loading...
HEM2019-06-10T18:20:52+00:00
Angeläget med Astraia
Vi tar initiativ till möten mellan människor i Uddevalla för att lyfta frågor, tankar och idéer kring framtiden. Angeläget med Astraia är en plats för nyfiket utforskande möten och dialog.
ANGELÄGET MED ASTRAIA | 3 SEPT. 2019

Behöver du förstärka ditt ledningsteam eller vill du ta nästa steg i karriären?

Vi erbjuder tjänster och kompetenser inom chefsrekrytering, utvärdering av framtida chefer och ledare samt individuell chefs- och ledarutveckling.

Kompetens kommer i olika förpackningar. Vi vet att större mångfald av egenskaper och erfarenheter är en avgörande faktor i att nå högre affärsnytta, såväl som att bygga en organisation som attraherar, utvecklar och att behåller viktig kompetens.

Vi ger dig tillgång till en bredare grupp av talangfulla och yrkesskickliga personer, och ett större utbud av möjligheter. Att nå dit innebär att vi letar på oväntade platser. I oväntade kanaler. Bland oväntade erfarenheter. Men vi lovar att det blir oväntat bra!

Våra ledstjärnor

Den bästa vägen kan vara den som ingen gått
Med Astraia får du något annorlunda. Kanske inte exakt det du förväntade dig eller har sett framför dig, men precis det du behöver.

Se mer möjligheter
Kompetens kan finnas på oväntade ställen – och vi hittar den. Ibland med oväntade lösningar.

Gör framtiden närmare
Att hitta rätt person till platsen och rätt plats till personen kräver förståelse och närhet. Resultatet är en lösning som inte bara passar var du är nu, utan också vart du vill framöver.

Vi är Astraia

Dženana Poljo

Dženana är specialiserad på att identifiera och rekrytera personer till exekutiva tjänster. Dessutom har hon arbetat med utveckling av chefer och ledningsgrupper. Hon har en bakgrund som VD och olika ledande befattningar bakom sig och är partner på Astraia Consulting AB. Dženana är utbildad statsvetare från Göteborgs Universitet samt diplomerad coach, certifierad användare av Hogans Assesment System via Assessio.

Hör gärna av dig: dzenana@astraia.se | 0761-65 15 52

Ramona Tengström

Ramona är specialiserad på att identifiera och rekrytera personer till exekutiva tjänster. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare, coach, samt i ledande befattning och är partner på Astraia Consulting AB. Ramona är utbildad inom Human Resource och har en kandidatexamen i arbets- och organisationspsykologi och är certifierad användare av Hogans Assesment System via Assessio.

Hör gärna av dig: ramona@astraia.se | 0705-52 77 46

Staffan Melin

Staffan arbetar huvudsakligen med Chefsrekrytering och Headhunting. Han har haft flera VD-tjänster, både som anställd och inhyrd VD samt i bolag där han själv varit huvudägare. Staffan har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Lunds Universitet och en civilingenjörsexamen från CTH.

Hör gärna av dig: staffan.melin@nischexecutive.se | 0706-89 46 24

Margareta Melin

Margareta arbetar huvudsakligen med chefsutveckling och assessment. Sedan 1998 har hon drivit företag i olika former inriktat på personlig utveckling och kompetensmatchning. Margareta är utbildad beteende/samhällsvetare från Göteborgs Universitet med magisterarbete i Socialantropologi inriktad på mångfald och jämställdhet. Hon är certifierad användare i ett stort antal testverktyg genom Assessio.

Hör gärna av dig: margareta.melin@nischexecutive.se | 0705-54 49 04

Lediga tjänster

  • Förvaltningschef, Miljö- och byggnadsförvaltningen

    Miljö- och byggnadsförvaltningen omfattar miljöavdelningen, bygglovsavdelningen samt planavdelningen. I uppdraget för ny förvaltningschef ingår att fortsätta det omfattande förändringsarbete som initierats med ett starkt fokus på service, bemötandefrågor och tillgänglighet i vid bemärkelse.

  • Tekniskt Produktansvarig till Flodins Filter

    Flodins Filter utvecklar, producerar och säljer avancerade kundanpassade luftfilter, när kravet på ren luft är av avgörande betydelse. Våra kunder finns inom fordon, medicinteknik och andra branscher med höga krav på prestanda och kvalitetssäkring,.

  • VD, ppm Industrial AB

    Vi söker nu VD som med stort fokus på våra kunders behov, fortsätter att skapa långsiktiga och lönsamma relationer. Vår nya VD förväntas driva en kontinuerlig affärsutveckling med syfte att utveckla kunderbjudandet och skapa nya möjligheter. Därigenom skall vår position som ledande kompetenscentrum för gasdetektering i Norden ytterligare förstärkas.

Referens-
uppdrag

… utförda av Astraias konsulter

Niklasberg Fastigheter AB | VD
PPM Industrial | VD
Rambo AB | Affärsområdeschef
Tenstar Simulation AB | Försäljningschef
Uddevalla Energi AB | Affärsområdeschef Elnät
Uddevalla Hamnterminal AB | Marknadschef

Kandidat-
nätverk

Letar du nya möjligheter?

Bli en del av vårt nätverk

Samarbeten

Assessio, ett högspecialiserat bolag med digitala lösningar för urval och utveckling, förser oss med världsledande testverktyg när vi hjälper dig att öka mångfalden av egenskaper i din organisation eller utveckla dig själv eller dina chefer.

Emerga, Sveriges ledande institut inom mänskliga rättigheter, kvalitetssäkrar våra processer och våra konsulter med fokus på mångfald och inkludering. Då får du tillgång till en bredare grupp av talangfulla och yrkesskickliga personer, och ett större utbud av möjligheter.

Medlemsskap