Två Enhetschefer till Äldreomsorgen Grästorps kommun

I Grästorp skapar vi framtiden tillsammans! Vår vision är “Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring, vi välkomnar dig!

Grästorp ligger vackert söder om Vänern och mitt i Västra Götaland med närhet till Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Essunga och Vara. Här bor ca 5 700 invånare som lever med naturen som granne och har ett rikt föreningsliv och näringsliv med stor bredd.

I Grästorps kommun tar vi oss an välfärden genom att tänka nytt och vi tillvaratar möjligheterna som den nya världen ger genom Grästorp 5.0. I Grästorp 5.0 arbetar hela kommunen med fem principer som vi tänker i allt vi gör; värdskap, medledarskap, helhetsperspektiv, digitalisering och innovation.

Inom social verksamhet har detta lett till att en genomlysning av framtida organisation men också utvecklingsmöjligheter gällande kultur, utveckling och lärande för att möta framtidens välfärdsutmaningar. En av lösningarna är medledarskap. Vi tar vara på potentialen i organisationen genom att uppmuntra våra medarbetare att ta ansvar och initiativ utifrån en gemensam värdegrund, mål och ramar. För att skapa förutsättningar för medarbetarnas initiativ och engagemang krävs ett chefskap som är stöttande.

Ett led i detta arbete är att förstärka ledarskapet inom äldreomsorgen och av den anledningen söker vi två Enhetschefer.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar. Du förväntas utöva ett nära ledarskap. 

Organisatoriskt är enhetschefen underställd socialchefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Där har vi ett gemensamt ansvar för hela nämndens utveckling. I ledningsgruppen arbetar man nära tillsammans i de mer gemensamma strategiska processerna. Du förväntas bidra med nya tankar och idéer i kombination med erfarenhetsbaserad kunskap.

Hemtjänsten har systematiskt arbetat med kvaliteten och den senaste undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018” visar att andelen nöjda personer motsvarar 98 procent, vilket placerar Grästorps hemtjänst på 5:e plats i riket.

Genomlysningen är i sitt slutskede och det finns konkreta förslag på möjliga sätt att organisera verksamheten och också identifiera utvecklingsmöjligheter gällande kultur, utveckling och lärande. Syftet är att skapa en verksamhet för framtidens välfärdsutmaningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant högskoleexamen inom omvårdnad/omsorg och med god kännedom om gällande lagstiftning inom området. Vi ser positivt på om du har en utbildning inom ledarskap.

Erfarenhet av ledningsarbete inom omvårdnad/omsorg, särskilt hemtjänst är meriterande. I dina roller har du arbetat med förändringsledning och kvalitetsutveckling.

Du är en chef som utövar ett kommunikativt och tydligt ledarskap som skapar trygghet och vilja att ta initiativ. Du har förmåga att entusiasmera dina medarbetare och att se det bästa hos varje enskild medarbetare. Du har förmåga att skapa stabilitet i verksamheten. Du är en öppen och nyfiken person.

För mer information om tjänsterna kontakta Dženana Poljo, 0761 65 15 52 alt. dzenana@astraia.se

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Körkort erfordras, då arbetet medför resor i tjänsten.

Andra uppgifter

Grästorps kommun tillämpar rökfri arbetstid. 

 

2019-02-11T13:36:10+00:00